Spoločnosť Cedrus, s.r.o. vznikla ako rodinná firma zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti ochrany rastlín. Svoju históriu píše už viac ako 25 rokov, kedy pôsobila ako regionálny poradca a distribútor prípravkov na ochranu rastlín.
 
   Postupne sa etablovala na importéra prípravkov na ochranu rastlín pre slovenský trh a stala partnerom pre renomovaných svetových výrobcov agrochemikálii. 
 
   Naším cieľom je ponúknuť slovenským poľnohospodárom, maloroľníkom a pestovateľskej verejnosti riešenia, ktoré sú v súlade s udržateľným poľnohospodárstvom.

   Od začiatku činnosti spoločnosti ponuku prípravkov systematicky rozširujeme a priebežne dopĺňame. Pri výbere produktov do nášho portfólia kladieme veľký dôraz aj na ich bezpečnosť vo vzťahu k životnému prostrediu.

   Prostredníctvom vlastného veľkoobchodného a maloobchodného distribučného strediska zabezpečujeme ich distribúciu nie len konečným užívateľom.   

Podporujeme:

Obchodní partneri: