HERBICÍDY

AGROHERB 500SL

Herbicídny selektívny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený naničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v jarných a ozimných obilninách bez podsevu.

Viac

DANEVA

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v  kukurici.

Viac

KALTOR

KALTOR je selektívny systémový herbicíd na kontrolu burín v kukurici vo forme vo vode  rozpustných granúl (SG).

Viac

KINARA

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

Viac

PRIMERO

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja
(OD) určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a jednoročných
dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Viac
FUnGICÍDY

ALCOBAN

Kontaktný fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na ochranu ovocných drevín proti hubovým chorobám.

Viac

BANJO

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou, ktorý je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

Viac

CERTAN 80 WG

Granulovaný fungicídny prípravok na riedenie vodou na ochranu jadrovín proti chrastavitosti
jadrovín.

Viac

DELAN 700 WDG

Kontaktný fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na ochranu ovocných drevín proti hubovým chorobám.

Viac

DELAN PRO

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie
vodou, určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti a na ochranu viniča proti peronospóre a čiernej hnilobe viniča.

Viac

DIFCOR 250 EC

Fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín a repky ozimnej proti fómovej hnilobe
a alternáriovej škvrnitosti.

Viac

ERASMUS PLUS

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený proti chorobám listov a klasov pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a chorobám repky ozimnej.

Viac

NIMROD

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu poľných a skleníkových plodín proti múčnatkám.

Viac

POMAX

Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC),určený na ochranu jadrovín proti hubovým chorobám.

Viac
INSEKTICÍDY

LAMBADA

Postrekový, pyrethroidný insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom.

Viac
POMOCNÉ LÁTKY

PINUS

Pomocná látka a prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na obmedzenie výmrvu repky ozimnej a semenných porastov ďateliny lúčnej so zmáčavým, protiúletovým a lepivým účinkom pre použitie s prípravkami na ochranu rastlín vo všetkých plodinách. Typ prípravku na ochranu rastlín: adjuvant, špeciálna látka

Viac
StIMULÁTORY A REGULÁTORY RASTU

GLOBARYLL

Regulátor rastu – systémový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL)určený na prebierku plodov jabloní

Viac

GIBB PLUS 10 SL

Prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na znižovanie hrdzavosti šupiek jabĺk, ako aj reguláciu násady a vyrovnanosti jabĺk.

Viac
listové hnojivá

QUESTURAN

Questuran® je koncentrované meďnaté hnojivo vo forme zmáčateľného prášku na báze oxichloridu medi (510 g/kg), určené na doplnkovú výživu poľnohospodárskych plodín s
vyššími nárokmi na meď (napr. pšenica, jačmeň, ovos, slnečnica, ovocie, zelenina, trávniky a okrasné kvety a dreviny a ďalšie).

Viac

PENNTHIOL

Granulované hnojivo obsahujúce minimálne 80 % síry. Je určené pre listové hnojenie poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny, ktoré vyžadujú zvýšený prísun síry.

Viac