Sídlo:

Ádorská 12     929 01 Dunajská Streda
Obch.register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 419/T
IČO: 34105310      IČ:DPH:SK2020367899 

Kontaktné osoby:
Ing. Vladimír Riedel – konateľ           
 e-mail: riedel@cerdus.sk
Ing. Bernáth Barnabás- obchodný  riaditeľ          
 +421 905 922 704 
e-mail: bernath@cedrus.sk
Škodová Katarína – obchodný zástupca,   logistika
 +421 905 761 843 
e-mail: cedrus@cedrus.sk
07:30 - 12:00      12:30 - 17:00
Potrebujete pomoc? 
Kontaktujte nás.

GDPR

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.